fbpx

Reiki – Het Usui systeem voor natuurlijke genezing

Steeds meer wordt duidelijk dat Reiki niet een op zich staande methode is.
Reiki is geen doel. Reiki kan inderdaad pijnen verlichten, je gezonder maken én houden maar Reiki is bovenal een onderdeel, een middel, op je spirituele weg.
Reiki heeft in die zin alles te maken met een levensvisie. Een levensvisie waarin ook meditatie of Yoga, Chakra’s, Prana, Nadi’s en bepaalde voedselvoorschriften passen. Pas dan zul je je trillingsgetal nog sterker kunnen verhogen en je contact met de Universele energie verbeteren.

Wat is Reiki?

Reiki is moeilijk direct uit het Japans te vertalen, maar de vrije vertaling is Universele levensenergie. Een samenvoeging van de Japanse woorden ‘rei’ = universum en ‘ki’ = kracht of energie). Het is de allesomvattende, en alles doordringende levenskracht.
We duiden er tevens de methode mee aan waarbij deze energie via de handen van de gever naar de ontvanger wordt geleid.
De ki wordt in China aangeduid als chi en in India als prana. Het is het wezenlijke onderdeel van jouw ZIJN.
Alles is energie, je lichaam, alle organen, maar ook alle gedachten (= gedachtekracht) die in dit lichaam ‘wonen’, je ziel, heel je ZIJN, bestaat uit energie. Afkomstig uit het universum, Universele energie en elke vorm van energie heeft zijn eigen trillingsgetal.
Reiki is een methode waarbij je jezelf verbindt met het universum.
Binnen dit universum is dus volop de energie aanwezig: de universele energie, ook met zijn eigen, maar dan zeer hoge trillingsfrequentie. Deze hoge frequentie komt door het feit dat het de energie in zijn zuiverste vorm is. Als het ware onaangeraakt, onbesmet. Die energie heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Met Reiki verbind je dus jouw energie met deze universele energie.
Iedereen is na zijn geboorte in staat om die energie vrij in zich op te nemen en door te geven. Door het meemaken en/of verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaren wordt echter bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd. Om het als genezende kracht te gebruiken, volgens het Usui systeem, dient de gever ingewijd te worden door een Reiki-Master, dat wil zeggen klaargemaakt om de energie in versterkte vorm door te geven. Zodra iemand zo’n ‘Reiki-kanaal’ is, stroomt de genezende energie spontaan uit zijn handen; dit vermogen blijft zijn hele verdere leven bestaan. Men hoeft hiervoor geen enkele bijzondere begaafdheid te hebben, alleen open te willen staan voor deze energie.

Bij de Reiki-inwijdingen worden jouw energiesysteem, je aura met zijn diverse lagen, de chakra’s, en een centraal kanaal, de Sushumna, in je lichaam geopend, geactiveerd zou je ook kunnen zeggen, zodat de verbinding kan plaatsvinden. Deze verbinding zal na de inwijdingen altijd in stand blijven. Op dit niveau kun je inderdaad pijnen verlichten, stress verzachten en blokkades helpen oplossen. Tevens wordt de hoeveelheid Ki die je op kunt nemen verhoogd. Hierdoor krijg je een hoger trillingsniveau. Deze energie heeft jaren minder gestroomd en kan als een oude kraan stotterend op gang komen. Het eerste water uit de kraan zal verontreinigd zijn, zo ook jouw energie. Een zuiveringsperiode van gemiddeld 21 dagen vindt plaats. Nadien is het aan jou om die energie stromend te houden. Veel behandelen, bewust- ZIJN en omgaan zijn belangrijk. Nadien is het zaak de energie te gaan voelen. Jouw natuur gelijk te krijgen met de universele natuur, jouw energie met de universele energie. En daarvoor is eigenlijk veel meer nodig dan Reiki alleen. Dit vergt een gehele levensvisie waarbij voeding, meditatie of Yoga, kennis en positief denken zeer van belang zijn.

Reiki Principes

Roep vandaag geen woede of boosheid op
Maak je vandaag geen zorgen
Eer je ouder, ouderen en mensen waar je van kunt leren
Verdien je brood op een eerlijke manier
Toon dankbaarheid aan alles wat leeft

Wat doet Reiki?

Een van de eerste dingen die Reiki voor ons doet, is het weer op gang brengen van ons zelfgenezend vermogen. Reiki reinigt, balanceert en zuivert. Simpelweg omdat het energieblokkades, die pijn en ongemakken veroorzaakt, van nieuwe energie voorziet. De Reiki-energie stroomt door de gever heen, het lichaam van de ontvanger neemt precies de hoeveelheid die opgenomen kan worden. Het verhoogt de daad- en draagkracht. Reiki vindt vanzelf haar weg naar de gebieden van de ontvanger die behandeling nodig hebben. Reiki kan gecombineerd worden met iedere andere spirituele en therapeutische methode en het genezingsproces op alle niveaus aanvullen en versterken. Reiki heeft niets te maken met religie, ze is neutraal en universeel. Het lichaam en de geest van de ontvanger geneest zich zelf met de aangeboden Reiki-energie. De gever is slechts de ‘aangever’ en dient dus als het ware als kanaal. De gever gebruikt dus niet zijn eigen energie. Wel is het zo dat terwijl de gever de levensenergie naar de ontvanger laat stromen, hij tegelijkertijd zichzelf ook versterkt en harmoniseert. Dus: iemand behandelt en wordt tegelijkertijd zelf ook behandeld!

Wat is een Reiki-behandeling?

Bij een Reiki behandeling wordt door handoplegging energie overgedragen. De persoon die behandelt legt zijn/haar handen daarbij op hoofd, lichaam, en benen van de ontvanger. Via de handen ‘stroomt’ Reiki, de helende energie. In eerste instantie ervaart men na een Reiki-behandeling een diepe ontspanning. Daardoor stelt het lichaam zich het meest open voor genezing. Ook de geest reageert het best via ontspanning. Zo krijgen geest en lichaam de kans om alle negativiteit los te laten. Reiki zet een helingsproces op gang dat alle geestelijke en lichamelijke gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Een Reiki behandeling duurt ongeveer 50 minuten. Tijdens de behandeling houdt de ontvanger gewoon zijn/haar kleren aan, alleen knellende kledingstukken, bijvoorbeeld een riem, worden los gemaakt.

Make an Appointment
Average Rating 5 out of 5 stars

Kigelia en MG © 2018. All rights reserved.